U leest op dit moment de privacyverklaring van CHRISTIO. CHRISTIO is de eenmanszaak van Catja van Toren. Catja van Toren is een professional die zich volledig richt op het behandelen en verbeteren van handen, voeten en de huid door middel van manicure- en pedicurebehandelingen. Dit kunnen cosmetische behandelingen zijn maar ook medische behandelingen, zij is Medisch Pedicure. Zij geeft de cliënt juiste informatie en coacht hem/haar omtrent het verbeteren van de conditie van de handen, voeten en huid. Dit kan naast de behandelingen met producten, voeding- en lifestyleadviezen en samenwerkingen met andere (medisch) specialisten zijn.

Sinds 25 mei 2018 is wet op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Door deze nieuwe wet is het belangrijk voor u als cliënt te weten wat CHRISTIO, voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voet- en/of handbehandeling, vast moet leggen. Met deze privacyverklaring geeft u CHRISTIO toestemming voor het vastleggen en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens.

CHRISTIO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Inhoud:

 1. Privacy beleid
 2. Contactgegevens
 3. Persoonsgegevens
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 5. Doel verwerking persoonsgegevens
 6. Geautomatiseerde verwerking
 7. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
 9. Cookies en Google Analytics
 10. Links
 11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 12. Beveiliging persoonsgegevens
 13. Inwerkingtreding

1: Privacy beleid
CHRISTIO is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure en manicure diensten in Maarssen en omstreken. Daarbij gebruik ik privacy gevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder anderen dat ik:

• Vermeldt voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten;
• Alleen met uw toestemming verwerk ik gegevens wanneer je toestemming vereist is
• Uw gegevens niet doorverkoop aan derden;
• Uw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van de diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
• U de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

2: Contactgegevens:
Wanneer u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:

CHRISTIO
Medisch Pedicure/ Functionaris Gegevensbescherming C.W.M. (Catja) van Toren
Suyderhoflaan 39
3601 JL Maarssen
06-41 240 590
www.christio.nl
info@christio.nl
BTW nr. NL173096177B01|KvK nr. 30261202

3: Persoonsgegevens
CHRISTIO verwerkt in een geautomatiseerd systeem tijdens de eerste afspraak uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. De gegevens zijn niet zichtbaar voor derden en ik behandel deze volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan CHRISTIO de betreffende behandeling niet aanbieden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voorletters
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Burgerservicenummer (BSN)
• Zorgverzekeringsnummer
• Beroep
• Geboortedatum
• Overlijdensdatum
• Contactpersoon
• Gezondheid gegevens alleen indien noodzakelijk voor goede behandeling
• Foto’s

4: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@christio.nl dan verwijder ik deze gegevens.

5: Doel verwerking persoonsgegevens
CHRISTIO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor de behandelingen waarbij het noodzakelijk is dat wij op de hoogte zijn van uw gezondheid en eventuele risico’s.
• Adres gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratie, facturatie en contacten met medische disciplines
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om een agenda bij te werken
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

6: Geautomatiseerde verwerking
CHRISTIO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaresse CHRISTIO) tussen zit.

7: Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
CHRISTIO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij het niet meer actief behandelen zullen de persoonlijke gegevens na 7 jaar worden verwijderd.

8: Delen van persoonsgegevens met derden
CHRISTIO verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van u ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, medisch specialist of derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld Podofile, sluit ik een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

9: Cookies en google analytics
Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website worden teruggestuurd wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de ConsuWijzer.
Voor een zo goed mogelijke werking van de website van CHRISTIO worden cookies gebruikt.

Google Analytics
Met uw toestemming plaatst CHRISTIO cookies van Google Analytics. Ik doe dit om inzicht te krijgen hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de site kan optimaliseren. De gegevens die verzameld worden zijn geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier.
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Verder kunt u altijd:
– ‘Cookies van derden’ automatisch uitschakelen in uw browser.
– Aangeven in uw browserinstellingen dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
– De geplaatste cookie weer verwijderen uit uw browser of eventueel blokkeren per domein.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

10: Links
Op de website van CHRISTIO vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken, gaat u naar een website buiten christio.nl Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst CHRISTIO u door naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

11: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CHRISTIO en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die ik over uw beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@christio.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

CHRISTIO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12: Beveiliging persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door CHRISTIO of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord, vingerafdruk of Face ID. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt uw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website CHRISTIO privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

CHRISTIO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op via info@christio.nl

13: Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 januari 2019.